Hungarian English German Romanian

PÁLYÁZATI RÉSZVÉTEL

alt

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Projekt neve: Táv- és csoportmunkát, valamint értékesítést támogató szoftver beszerzése a REGSPIRIT Kft.-nél (KMOP-1.2.5-09-2010-0282)

A projekt időtartama: 2010. december 01. - 2012. május 30.

Projekt leírása: A projekt célja a használt EPR rendszer olyan modulokkal történő bővítése, amely a távolról dolgozó alkalmazottak számára is hozzáférhetővé teszi a napi üzleti tevékenységhez szükséges dokumentumokat, valamint megkönnyíti a térben és időben elhatárolódott munkatársak kapcsolatait. Továbbá egy, az értékesítést támogató, marketing célokat is szolgáló szoftver bevezetését is megvalósítja a vállalkozás. A vállalkozás a szervizelést végző munkatársak munkáját kívánja támogatni a táv- és csoportmunkát segítő szoftverrel. Továbbá az ügyfelek kiszolgálásának megkönnyítését, a napi ügymenet székhelytől távoli megvalósítását támogatja a beszerzendő szoftver. Összességében célunk a vállalati informatizáltság szintjének emelése, komplex vállalati infokommunikációs fejlesztési programok révén.

A projekt során az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:

1. Szoftverfejlesztés: CRM, valamint táv- és csoportmunkát támogató szoftver fejlesztése

2. Hardverbeszerzés: A fenti szoftver használatára laptopokat, valamint kapcsolódó külső perifériákat kíván beszerezni a pályázó. Ezen hardverek nélkül a szoftver használata ellehetetlenülne.

3. Szolgáltatások: A fejlesztés során a vállalkozó támogatást nyújt a szoftverek bevezetésében, használatának oktatásában.

4. Kommunikáció: A pályázó vállalja a kötelező tájékoztatási feladatok ellátását.

A projektben a pályázó informatikai szakértője, tervezett felhasználók (technikusok) működnek közre.

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
 
alt
 
 
 
REGSPIRIT Kft
1016 Budapest, Krisztina körút 99.
Telefon: +36 1 214 4444
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

alt
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG Zrt)
1139 Budapest, Váci út 83.
+36 40 200 617
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://magzrt.hu/

alt

http://www.nfu.hu/